"Hakkınızda konuşulmasından daha kötü bir şey varsa o da hakkınızda konuşulmamasıdır."

Oscar Wilde