"Yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyi yapmalısınız."

Eleanor Roosevelt

Uzmanlık Alanlarımız > Algı ve İtibar Yönetimi

Algı, başka insanları ve olayları tanıma ve anlama biçimidir. Algı; kim olduğunuz, ne olduğunuzdan ziyade, başkalarının kim olduğunuzu, ne olduğunuzu tanımlayan düşünceler bütündür. Marka aklın eseridir. Markanın kişiliğini ve gelişimini algılar yönetir.  Marka yönetimi, algıların yönetiminden oluşur.

Şirketlerin sahip olduğu “kurumsal itibar, toplum tarafından “beğenilen, takdir edilen” bir şirket olmasını sağlar. Bu sebeple şirketlerin ve şirket yöneticilerinin en önemli işi, itibarlarını yönetmektir. Kurumsal itibar, kurumun sosyal paydaşları üzerindeki düşünce ve algılarının toplamıdır.