"Hakkınızda konuşulmasından daha kötü bir şey varsa o da hakkınızda konuşulmamasıdır."

Oscar Wilde

Uzmanlık Alanlarımız > İç İletişim

Bir kurumun en önemli sosyal paydaşı çalışanlarıdır. Bilgi paylaşımının düzenli ve planlı olması, kime ne zaman ne söyleneceği, nasıl söyleneceği önemlidir.

Kurum içinde dikey ve yatay ilişkilerin düzgün olması, çalışanlar arasında işbirliğini ve bütünleşmeyi güçlendirirken çatışmaların doğmasına engel olur.

Bu sebeple Denove sunduğu iç iletişim çözümleri ile kurum içi bilgi akışını düzenlemeyi, çalışan motivasyonu artırarak kurum ve çalışan bağını güçlendirmeyi hedefler.PR İstanbulİletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği

Sosyal sorumluluk projelerimiz:

Yunuslara Özgürlük PlatformuDağ Filmleri Festivaliİstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği