"İnsana hiçbir şey öğretemezsiniz ancak o şeyi kendi içinde bulmasına yardımcı olabilirsiniz."

Galileo Galilei

Uzmanlık Alanlarımız > Konu ve Gündem Yönetimi

Konu ve gündem yönetiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi için iletişim danışmanlarınızın konulara en az kurum yöneticileri kadar hakim olmaları gerekir. Bunun olmadığı durumlarda sektörünüz ile ilgili gelişmeleri uzaktan izlemek durumunda kalabilirsiniz.

Konu ve gündem yönetimi kurumun öncelikleri ve iş hedefleri doğrultusunda yapılan bir çalışma dizisi olabileceği gibi kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleyi bilgilendirmek, o konuya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen iletişim alanıdır.