"İmkansız ancak ahmakların sözlüğünde yer alan bir kelimelidir."

Napolyon

Uzmanlık Alanlarımız > Kriz İletişimi / Risk Yönetimi

Kriz ve risk yönetimi iletişim disiplininde planlaması farklı yapılması gereken iki ayrı uygulama başlığıdır.

Krizin ne zaman çıkacağı tahmin edilemez. Risk alanları ise önceden öngörülebilir ve tahmin edilebilir konu / gündem başlıklarıdır. Risk yönetimi gerektiren konularda stratejiler doğru belirlenmez ise risk yönetimi yapılamayan alanlar krize neden olur.

Risk yönetimi aniden ve hiç beklenmeyen bir zamanda kurumun, ürünlerin itibarına yönelik tehditleri belirleyerek bunlara karşı bir iletişim planı hazırlanması zor zamanlarda kurumun proaktif davranabilme yeteneğini geliştirir.

Krizin  iyi yönetilmesi ve krizlerden fırsat yaratılması, kriz iletişim planının doğru uygulanmasına bağlıdır.