"Bir fikir başta saçma gelmiyorsa ondan umut yok demektir."

Albert Einstein

Uzmanlık Alanlarımız > Kurumsal İletişim

Kurumun iş hedefleri doğrultusunda tüm hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde oluşturmak istediği algı / itibar için yürütülen planlı iletişim çalışmalarıdır.

Düzenli, planlı ve başarılı iletişim, şirketin satışlarını ve pazar payını artırır. Kurumsal iletişim; iletişim disiplinindeki bir çok ana unsurun planlanması, uygulanması ve ölçümlenmesi ile gerçekleştirilir. Bu noktadan hareketle DENOVE, kurumların iş hedefleri doğrultusunda

İletişim stratejileri oluşturur,
İletişim projeleri geliştirir, planlar ve yönetir.PR İstanbulİletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği

Sosyal sorumluluk projelerimiz:

Yunuslara Özgürlük PlatformuDağ Filmleri Festivaliİstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği