"Gözün görmediğini dil çizebilir."

Çin Atasözü

Uzmanlık Alanlarımız > Kurumsal Sosyal Sorumluk

Sosyal sorumluluk, bir kurumu ya da markayı bir sosyal amaç ya da soruna, karşılıklı fayda sağlamak üzere bağlayan stratejik bir konumlandırma aracıdır. Bir sosyal amaç, kuruma veya markaya bir “inanç sistemi” sağlayabilir, hedef kitlenin algılarını önemli ölçüde değiştirebilir. Hem marka algısını güçlendirmede, hem marka farklılaşmasını sağlamada, hem de bağlılığı arttırmada  etkin bir yoldur.