"Balık arıyorsan ağaca tırmanma."

Çin Atasözü

Uzmanlık Alanlarımız > Medya İlişkileri

Bir kurum, ürün ya da hizmet ile ilgili temel mesajların medya aracılığıyla hedef kitle ve sosyal paydaşlara belirlenen bir medya planı çerçevesinde aktarılmasıdır.

İletişim bütünü içerisinde medya ilişkileri önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kurumu iletişim hedeflerine ulaştırmak üzere oluşturulan iletişim planı kapsamında belirlenen mesajların, kurum sözcüleri tarafından hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili biçimde iletilmesini sağlanmasına çalışılır.

Medya İlişkileri sadece haberlerin mecralarda yer almasını sağlamanın yanında medya mensuplarıyla yürütülen önemli bir ilişki yönetimi uygulamasıdır.