"İnsana hiçbir şey öğretemezsiniz ancak o şeyi kendi içinde bulmasına yardımcı olabilirsiniz."

Galileo Galilei

Uzmanlık Alanlarımız > Pazarlama İletişimi

Rekabet her alanda kıyasıya yaşanırken kurumlar ürün ve hizmetlerinin tüketiciler tarafından tercih edilmesi konusunda da büyük bir çaba harcamaktadırlar.

Pazarlama iletişimi bu amaçla ürün ve hizmetlerin bilinirliğini sağlamak, tavsiye etmeye veya satın almaya yöneltmek için yapılan tüm iletişim faaliyetlerini kapsar. Tüketicilerin ihtiyaçları, istekleri, beklentileri ve ilgi alanlarıyla şirketleri özdeşleştirmelerini sağlayacak bilgi ve izlenimlerin inandırıcı bir şekilde iletilmesi hedeflenir. Bu hedefler doğrultusunda yapılan tüm planlı iletişim projelerinin hayata geçirilmesi çalışmalarıdır.PR İstanbulİletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği

Sosyal sorumluluk projelerimiz:

Yunuslara Özgürlük PlatformuDağ Filmleri Festivaliİstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği